Mokykis daugybos lentelę. Daugyba iš 4.

Mokykis dauginti. Daugyba iš 0, 1 ir 10.

Mokykis daugybos lentelę. Daugyba iš 3.

Spręsk tekstinius uždavinius. Tekstiniai uždaviniai. Daugyba.

Mokykis daugybos lentelę. Daugyba iš 2.

Mokykis daugybos. Daugyba iš 1 ir 0.

Vienodų dėmenų sumą pakeisk daugybos veiksmu. Vienodų dėmenų suma. Daugyba.

Sudėk, sudaugink ir suskaičiuok. Daugyba. Vienodų dėmenų suma.

Pasimokyk sudėti iki 20. Sudėtis iki 20.

Pasimokyk atimti iki 20. Atimtis iki 20.

Pasitikrink, ar moki spręsti tekstinius uždavinius. Tekstiniai uždaviniai.